Non-Teaching Employee

Share:

Sri Ravishankar Prasad Mandal

Instructor

-


Sri Binay Kr. Thakur

Head Clerk

Office


Sri Pradeep kumar Chaudhary

Clerk

Office


Sri Mirtunjay

D.E.O

Office


Sri Anantjay Kumar

D.E.O

Office


Sri Prawesh Kumar

Ivth Grade

Office


Sri Ganesh Prasad Yadav

Ivth Grade

Office